GFI Albania

Injektimi i Shënjuesit

Home / Injektimi i Shënjuesit

Petromark™ mund t’i shtohet karburanteve ose manualisht ose automatikisht duke përdorur një AIS (Automatic Injection System).

AIS:

Injekton Markerin, i cili është i ngulitur në nivelin molekular të karburantit, duke garantuar nivelet e sakta të përqendrimit të kërkuar/specifikuar të shënuesit në PPM (Pjesë për milion).
Paraqet një ndërfaqe kompjuterike miqësore për përdoruesit e rezultateve të operacionit, duke lejuar mbikëqyrjen dhe kontrollin e sistemit.
Mund të transmetojë vazhdimisht të dhënat e injektimit (operacionet e shënjimit, nivelet e rezervuarit dhe problemet në proces) në një dhomë kontrolli.

Të dyja metodat e shënimit automatik dhe manual janë të kontrolluara rreptësisht dhe plotësojnë nivelin e kërkuar të saktësisë.