GFI Albania

Përparësitë e Shënuesit

Home / Përparësitë e Shënuesit

Forca: Një sinergji e shënuesit unik, të pashembullt të karburantit me një rekord të jashtëzakonshëm, të provuar si një larje e qëndrueshme, e fortë, kundër-larëse, me një analizues të dedikuar me saktësi të lartë.

Petromark™ bazohet në teknologjinë analitike shumë të sigurt të fluoreshencës me rreze X (XRF), e cila përdor ndërveprimin e rrezeve X me një molekulë të përbërjes së synuar për të identifikuar përbërjen dhe sasinë e saktë të saj. Kjo metodë jo destruktive/ndërhyrëse arrin rezultate të sakta të pashembullta, shpejt dhe me kosto të ulët.

Markeri ka përparësitë e mëposhtme:

 • Ai është i ngulitur në nivel molekular dhe është i padukshëm dhe i pamundur për t’u imituar, hequr dhe/ose ndryshuar.
 • Është një shënues për të gjitha qëllimet. Petromark™ shënon dhe gjurmon benzinën, karburantin dizel, naftën bruto dhe të zezë të rëndë, derivatet/tretësit përpunues, lubrifikantët dhe biokarburantet.
 • Ai përputhet me rregulloret e emetimit të motorit dhe mjedisin dhe u vërtetua si “jo i dëmshëm” për motorët, silenciatorët dhe sistemet e konverterëve katalitikë.
 • Nuk ndryshon karakteristikat e karburantit të shënuar ose aditivëve/shënuesve të tjerë që janë të pranishëm në karburant dhe nuk ndikon në performancën e automjeteve.
 • Është jashtëzakonisht i qëndrueshëm në karburant për një kohë të gjatë.
 • Është rezistent ndaj dritës, nxehtësisë dhe kushteve ekstreme të motit.
 • Ka një jetëgjatësi shumë të gjatë.
 • Është i akredituar dhe certifikuar ISO >

Qëndrueshmëria: Një sinergji unike, markë karburanti e pakrahasueshme, me një histori të padiskutueshme suksesi dhe qëndrueshmërie, e fortë, e pathyeshme, me një analizues të dedikuar shumë të saktë.
Petromark™ bazohet në teknologjinë analitike shumë të besueshme të fluoreshencës me rreze X (XRF), e cila përdor ndërveprimin e rrezeve X me një molekulë të mostrës për të identifikuar përbërjen dhe sasinë e saktë të saj. Kjo metodë jo destruktive dhe jo ndërhyrëse arrin rezultate të pakrahasueshme të sakta shpejt dhe me kosto të ulët blej cbd.

Shënuesi ka përparësitë/përparësitë e mëposhtme:

 • Ai depërton në nivel molekular, është i padukshëm dhe është i pamundur të imitohet, hiqet dhe/ose tjetërsohet;
 • Është një shënues shumëfunksional. Petromark™ shënon dhe gjurmon benzinën, naftën, vajin e papërpunuar dhe të virgjër, naftën, derivatet e naftës, tretësit, lubrifikantët dhe biokarburantet.
 • Përputhet me emetimet e motorëve dhe rregulloret mjedisore dhe është certifikuar si një substancë “jo e dëmshme” për motorët, shkarkimet dhe sistemet e konverterëve katalitikë;
 • Nuk ndryshon karakteristikat e karburantit të markës ose substancave/shënuesve të tjerë që janë të pranishëm në karburant dhe nuk ndikon në performancën e automjetit;
 • Është shumë i qëndrueshëm në karburant për një kohë shumë të gjatë;
 • Është rezistent ndaj dritës, nxehtësisë dhe kushteve ekstreme të motit;
 • Ka një jetëgjatësi të gjatë;
 • Është i akredituar dhe certifikuar nga ISO.