GFI Albania

Rreth Nesh

Home / Rreth Nesh

GFI Albania është krijuar si një kompani koncesionare për të zbatuar projektin kombëtar të markimit të karburanteve dhe naftës bruto. Teknologjia e projektit bazohet në sistemin Petromark, të zhvilluar nga Global Fluids International (GFI Petromark), tani SICPA GFI, një nga kompanitë lider në botë për markimin e karburanteve. Petromark është një sistem markimi i avancuar, i sofistikuar dhe plotësisht i integruar. Sistemi është miqësor për përdoruesit, i thjeshtë për t’u kuptuar, funksionuar dhe i lehtë për t’u zbatuar në sajt. Ofron rezultat të menjëhershëm përfundimtar në vend.

Industria e naftës është e rrënuar me shumë fenomene negative, të cilat shpesh janë shumë të sofistikuara, duke shkaktuar humbje të konsiderueshme për qeveritë dhe kompanitë e naftës dhe konsumatorët për shkak të kontrabandës dhe falsifikimit. Këto dukuri rezultojnë me humbje të konsiderueshme të të ardhurave tatimore, ndotje të lartë të mjedisit, probleme shëndetësore për qytetarët dhe shumë probleme teknike me automjetet e tyre. Falsifikimi me kimikate të paligjshme është i dëmshëm për mjedisin dhe konsumatorët mund të identifikohen dhe parandalohen.

GFI Petromark ka zhvilluar një zgjidhje moderne, gjithëpërfshirëse për të luftuar këto veprime të paligjshme dhe për të pakësuar këto fenomene të paligjshme.