GFI Albania

Zbulimi dhe Analizimi

Home / Zbulimi dhe Analizimi

Zbulimi dhe analizimi kryhet menjëherë në terren dhe transmetohet në kohe reale, drejtpërsëdrejti për inspektim dhe shqyrtim në Qendrën e Kontrollit:

• Analizuesi i lëvizshëm mund të vendoset dhe përdoret duke e vendosur në një automjet dhe është i rezistueshëm për t’u përballur me kushte shumë të ashpra. Kjo pajisje funksionon si të ishte në një laborator të palëvizshëm.

• Mund të përdoret në laboratorë të palëvizshëm ose të lëvizshëm.

• Kjo pajisje jep rezultate shumë të sakta cilësore dhe sasiore jo vetëm nëse karburanti është përzier ose jo, por gjithashtu edhe përqindjen e përzierjes.

• Kjo pajisje kompjuterike është e lehtë për t’u përdorur dhe funksionet e saj janë të thjeshta dhe të lehta dhe mbikëqyren dhe kontrollohen nga sistemi.

• Rezultatet jepen brenda disa minutave – duke garantuar identifikimin e menjëhershëm të përzirjes, në rast se ka, dhe marrjen e masave.

• Rezultatet e zbulimit transmetohen drejtpërsëdrejti, on-line, përmes sistemit të sigurtë të transmetimit të të dhënave, ISO 27001