GFI Albania

Markimi i karburantit

Home / Markimi i karburantit

Metoda të shumta janë përdorur nga autoritetet shtetërore në përpjekje për të parandaluar tregtimin e paligjshëm të karburanteve – por këto përpjekje edhe kur kanë pasur sukses, suksesi i tyre ka qenë i dyshimtë chatradiolive.de.

Petromark™ është zgjidhja optimale në treg.

Kjo zgjidhje është shumë e suksesshme dhe teknologjia efikase e markimit të karburantit është vërtetuar se arrin të identifikojë përpjekjet më të sofistikuara për të falsifikuar karburantet origjinale legjitime.

Markimi i Karburantit
Karburantet e ligjshme, për të cilat është paguar taksa përkatëse, markohen me një markues i cili nuk mund të kopjohet apo hiqet dhe ky markues mund të identifikohet vetëm me një analizues të dedikuar. Karburantet të cilat identifikohen nga Petromark™ si “markime jo të sakta” mund të përdoren si bazë ligjore për ndjekje ligjore nga agjensitë e zbatimit të ligjit.