GFI Albania

Sistemet e Monitorimit dhe Kontrollit

Home / Sistemet e Monitorimit dhe Kontrollit

• Të dhënat bazë në qendër, marrin vazhdimisht informacion të cilat vijnë nga testet që kryen në terren më anë të analizuesit.

• Klientët mund të kenë qasje të sigurtë në regjistrimin e testeve të tyre online. Protokollet e sigurisë të magazinimit të të dhënave përmbushin kërkesat e IT së sigurtë, sipas ISO 27001.

sistemi-i-monitorimit