GFI Albania

Kontrolli i të Dhënave

Home / Kontrolli i të Dhënave

Qëndrueshmëria: Ky sistem është jashtëzakonisht i sigurtë kundrejt falsifikimeve dhe informacioni inkriminues mund të niset drejtpërsëdrejti në kohë reale.

  • Rezultati i testeve paraqitet në formën Kaloi/Dështoi dhe tregohet gjithashtu edhe përqindja e përzierjes dhe dendësia aktuale e markuesit për PPM
  • Njësitë Analizuese të Lëvizshme (NJAL) vazhdimisht transmeton të dhënat e mëposhtme tek sistemi qendror i kontrollit/monitorimit:
  • – Vendodhjen e saktë të testimit, me GPS
  • – Të dhënat e hollësishme të “subjektit nën testim” (pika e karburantit, autoboti, personi përgjegjës, etj)
  • – Rezultatin e hollësishëm të testit përmes protokollit GPRS
  • Gjetja, transmetimi apo printimi i këtyre lloj informacionesh:
  • – Rezultati i menjëhershëm i testit
  • – Arkiva në bazë të vendodhjes përkatëse
  • – Raporte statistikore – për vendin përkatës, për produktin, datën, klientin etj.