GFI Albania

ISO

Home / ISO

Petromark™ është i vetmi sistem analizues i markimit të karburantit i cili është akredituar dhe certifikuar nga ISO

ISO 17025
iso17025 ISO 17025 i është dhënë Petromark™ në vijim të përmbushjes së kërkesave më strikte nga laboratorët e kalibruara të analizimit. GFI inspektohet çdo vit për vazhdimin e këtij certifikimi.
ISO 27001
iso27001 Sistemi Petromark™ është i certifikuar me ISO 27001. Një certifikim i tillë pasqyron procedurat e sakta dhe strikte që ndiqen në në lidhje me sigurinë e informacionit, siç kërkohet ndërkombëtarisht.
ISO 14001
iso14001 Sistemi Petromark™ është i certifikuar me ISO. Një certifikim i tillë pasqyron përkushtimin tonë në identifikimin dhe vlerësimin e aspekteve mjedisore dhe bëjnë kontrollin e nevojshëm për ndikimin në mjedis.